Lista produktów


1  2    >

YKXSFoy-zo 0.6/1 kV 3x1.5 do 300 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSFoy-zo 0.6/1 kV 4x1.5 do 300 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSFoy-zo 0.6/1 kV 5x1.5 do 70 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSFoy-zo 0.6/1 kV 7x1.5 do 2.5 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSFoy-zo 0.6/1 kV 12x1.5 do 2.5 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

N2XRY (YKXSFoy) 0.6/1kV 2X1,5 - 16 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

N2XRY (YKXSFoy) 0.6/1kV 3X1,5 - 300 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

N2XRY (YKXSFoy) 0.6/1kV 4X1,5 - 300 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

N2XRY (YKXSFoy) 0.6/1kV 5X1,5 - 70 mm²

Karta Katalogowa
Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YAKXS (NA2XY) HD 0,6/1kV 1x25 do 300 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YAKXS (NA2XY) HD 0,6/1kV 3x25 - 70 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

NA2XY (YAKXS) HD 0,6/1kV 4x25 do 240 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YAKXS (NA2XY) IEC 0,6/1kV 1x25 - 300 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YAKXS (NA2XY) IEC 0,6/1kV 3x16 - 70 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YAKXS (NA2XY) IEC0,6/1kV 4x16 - 240 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YAKXS (NA2XY) IEC 0,6/1kV 5x10 - 25 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

NAY2Y 0,6/1kV 1x10 - 500 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

NAY2Y 0,6/1kV 4x10 - 240 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

NAY2Y 0,6/1kV 5x16 - 120 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YAKY (NAYY) 0,6/1kV 1x10 - 630 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YAKY (NAYY) 0,6/1kV 4x10 - 240 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YAKY (NAYY) 0,6/1kV 5x16 - 120 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSżo, YKXS (N2XY-J, N2XY-O) HD 0,6/1 kV 1x4 - 300 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSżo, YKXS (N2XY-J, N2XY-O) HD 0,6/1kVV 2x1,5 do 16 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSżo, YKXS (N2XY-J, N2XY-O) HD 0,6/1 kV 3x1,5 - 35 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSżo, YKXS (N2XY-J, N2XY-O) HD 0,6/1kV 4x1,5 - 300 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSżo, YKXS (N2XY-J, N2XY-O) HD 0,6/1kV5x1,5 do 240 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSżo, YKXS (N2XY-J, N2XY-O) IEC 1x 4 do 300 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSżo, YKXS (N2XY-J, N2XY-O) IEC 0.6/1kV 2x 1.5 - 16 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)

YKXSżo, YKXS (N2XY-J, N2XY-O) IEC 0.6/1 kV 3x1,5 -35 mm²

Karta Katalogowa
Deklaracja WE (CE)
1  2    >